5-7 Yaş Drama Atölyesi

Drama:

Bir  eğitim etkinliğinde bir araç olarak, bir teknik olarak kullanılabildiği gibi, yalnızca kendi başına özel bir konu

olarak da uygulanmaktadır. Eğitim tekniği olarak değil de, kendisi için yapılan drama etkinlikleri,

bilindiği gibi tiyatro denilen bir gösteri, bir anlatım ya da sanat türüne ilişkin olarak ele alınmaktadır.

 

Eğitici drama ile yaratıcı drama arasında ki en önemli fark eğitici dramanın amacının oyun yaratmak olmaması ve

çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarıdır.  Bir başka deyişle, eğitici dramada amaç farkına varmak ve

öğrenmektir. Yaratıcı dramada ise temel amaç oyun yaratmaktır.

 

Drama atölyemiz hakkıda ayrıntılı bilgiyi, [email protected] adresinden alabilirsiniz.